Logistika

Vimeksim nudi širok spektar usluga sa dodatom vrednošću i po konkurentnim cenama, a takve usluge obuhvataju finansiranje, obradu, skladištenje i logistiku. Logistika, prevoz i skladištenje...

Prevoz

Obezbeđujemo prevoz preko 1.000.000 tona robe Vimeksim organizuje prevoz na najekonomičniji način, koristeći kamione iz sopstvenog voznog parka i mrežu prevoznika partnera. U prevozu drumskim,...

Scroll to top