JEČAM ZA STOČNU ISHRANU

  • Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet.
  • Poreklo: Ukrajina, Srbija, EU.
  • Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje).
  • Pesticidi, herbicidi, toksini i teški metali u skladu sa najnovijim propisima EU.

Roba mora biti u zdravom stanju, bez spontanog zagrevanja i oštećenja.

Kvalitet / Toksini / Pesticidi / Herbicidi / Teški metali / Sertifikati da roba nije ozračena / Sertifikati da roba ne sadrži GMO

Uzorkovanje i analiza prema GAFTA pravilima 124.

GMO nisu dozvoljeni. Predmeti karantina (uključujući ambroziju, fuzariozu itd.) nisu dozvoljeni.

Roba mora imati normalan miris (bez ustajalog, sladnog, plesnivog ili drugog stranog mirisa), normalne boje, mora ispunjavati medicinske i biološke zahteve i sanitarne norme, imati komercijalnu vrednost, ne sme sadržati štetna i toksična semena, nije dozvoljena latentna zaraza i radioaktivnost.

Kvalitet i količina

Testna težina min. 62kg/hl

Vlaga maks. 14.5%

Strane materije maks. 2%

Scroll to top