DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRGOVAČKA KUĆA VIMEKSIM"

Državni reg.: 39806334

Adresa: Ukrajina 67900, Odeška oblast, Podilski okrug, grad Okni, Kompleks zgrada i objekata, zgrada br 1

E-mail: office@vimeksim.com

Direktor: Oleksandr V. Sukhoruchenko

Tel: +38 099 476 77 18

Referenca do licence: https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vidachu-litsenzii-z-virobnitstva-elektrichnoi-energii-tov-td-vimeksim

Kompleks za preradu organskog otpada i silaže je projektovan za pretvaranje kukuruzne silaže i stočnog stajnjaka u biogas i bio-đubrivo, uz naknadno korišćenje biogasa za proizvodnju električne i toplotne energije.
Instalirana snaga prve faze je 1,2 MV, a ukupni kapacitet celog projekta je 4,8 MV.

Glavne strukture biogas stanice uključuju:

Fermenter: rezervoar u kome se odvijaju primarni procesi biološke konverzije organskih supstanci u biogas.

Rezervoar za digestat: rezervoar u kome se odvijaju zaostali procesi biološke konverzije organskih supstanci.

Odvajanje: podela mase koja je prošla fermentaciju na čvrstu i tečnu frakciju.

Rezervoar za fermentacioni ostatak/filtrat: služi za prijem fermentisane frakcije i filtrata nakon odvajanja. Odeljak za filtrat takođe služi za prijem stočnog đubriva i naknadno upumpavanje u fermentor.

Tretman gasa: oprema koja obezbeđuje pripremu mešavine gasa pre sagorevanja u kogeneratorima.

Kogeneracija: modularni sistemi za sagorevanje biogasa i proizvodnju električne i toplotne energije.

Stočni stajnjak se doprema u rezervoar za filtrat, dok se silaža utovarivačem silaže u fermentor. U odeljku za filtrat, stočni stajnjak se meša sa filtratom. Pripremljeni supstrat (stajnjak i filtrat) se pumpa u fermentor kroz drobilicu. Kukuruzna silaža se utovaruje pomoću utovarivača za silažu.

Rastvor organskog supstrata u fermentoru se zagreva na temperaturu od +48°C i podvrgava se anaerobnoj digestiji uz redovno mešanje.

Biogas iz fermentora se sakuplja u držaču za gas i zatim se dovodi u kogeneracionu jedinicu. Biogas se sagoreva u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem kogeneracione jedinice. Motor pokreće alternator koji proizvodi električnu i toplotnu energiju.

Odvojeni organski supstrat se deli na čvrstu (digestat) i tečnu (filtrat) frakciju. Tečna frakcija se koristi za razblaživanje početne sirovine. Čvrsta frakcija se koristi kao đubrivo.

Scroll to top